Covid-19

Kui Te siit vastust ei leia, siis võtke ühendust meie registratuuriga numbril 6707005

Oleme taastanud plaanilise hambaravi vastuvõtu, mille eelduseks on eriolukorras kehtivad täiendavate meetmete järgimine. Palun tutvuge enne visiiti allolevate juhistega.

Enne visiiti

Enne visiiti palume täita kohustuslik tervisedeklaratsioon: Tervisedeklaratsioon

Registraator hindab visiiti registreerides esmaabi näidustatust ning vajadusel koordineerib seda raviarstiga. Enne vastuvõtule tulekut, palume võimalusel edastada probleemsest piirkonnast pilt, et hinnata olukorda ning võimalusel saame teid nõustada distantsilt.

Visiidi ajal

 

Saabu visiidile mitte enne kui 5 minutit enne registreeritud aega vajadusel palub meie registraator sul oodata sobivat aega kliinikust väljas või autos seni, kuni eelmine patsient on lahkunud ning vajalik desifintseerimine teostatud.

Juhul kui teil on visiidile saabumisel silmaga tuvastatavad haigusnähud, siis ei saa me teid vastu võtta.

Saabudes desinfitseeri koheselt käed (vähemalt 30 sekundit), kasutades sissepääsu juures seinal olevat puutevaba dosaatorit. Pane jalga kaitsesussid, millised saad registraatorilt.

Tualeti kasutamine ei ole erinõuete kehtivuse ajal lubatud, vajadusel kasuta seda enne kliinikusse saabumist.

Hoidu võimalusel kliiniku inventari ja pindade käega katsumisest.

Hoia arstiga suhtlemisel võimalusel distantsi (meditsiiniline personal kasutab esmaabi patsiente ravides täiendavaid isikukaitsevahendeid)

Võimalusel väldi visiidi eest tasumisel sularaha ning maksa pangakaardiga. Alates 01.05 lisandub igale visiidile täiendav tasu (10€) erinõuetest tulenevate isikukaitsevahendite kulu kompenseerimiseks.

Pärast visiiti

Informeeri kliinikut võimalikust muutustest enesetundes pärast visiiti. Võimalusel püsi kodus ja ole terve!